bezTabletek.pl

Praktyczna wiedza o twoim
zdrowiu w przystępnej formie

mgr Iwona  Klisowska

Prelegent Bez Tabletek
mgr Iwona Klisowska

Od ponad 20 lat pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego, adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego

I pediatrycznego.Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

głównie w środowsku domowym osób starszych i przewlekle chorych

Zobacz kursy opublikowane przez mgr Iwona Klisowska