Co to jest zespół Leigha - jak się go dziedziczy? Zespół Leigha (podostra martwicza encefalomielopatia) – objawy, dziedziczenie, leczenie. Diagnostyka i leczenie zespołu Leigha. Czym jest zespół Leigha? 

Co to jest zespół Leigha - jak się go dziedziczy? Zespół Leigha (podostra martwicza encefalomielopatia) – objawy, dziedziczenie, leczenie. Diagnostyka i leczenie zespołu Leigha. Czym jest zespół Leigha? 

Zespół Leigha jest rzadką chorobą genetyczną, która wpływa na układ nerwowy. Jest to schorzenie dziedziczone, co oznacza, że jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. W tym artykule omówimy przyczyny, objawy, leczenie, prognozę i długość życia pacjentów z zespołem Leigha, a także sposób dziedziczenia tej choroby.

Zespół Leigha - przyczyny, objawy i leczenie

Zespół Leigha, znany także jako podostra martwicza encefalomielopatia, to rzadka choroba genetyczna charakteryzująca się uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Choroba ta jest zazwyczaj dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, co oznacza, że wymaga dwóch nieprawidłowych kopii danego genu (po jednej od każdego rodzica), aby się rozwinęła. Oto przyczyny, objawy i leczenie zespołu Leigha:

Przyczyny:

 1. Mutacje genetyczne: Zespół Leigha jest spowodowany mutacjami w genach odpowiedzialnych za funkcjonowanie mitochondriów, które są organellami komórkowymi odpowiedzialnymi za produkcję energii. Mutacje te prowadzą do zaburzeń w produkcji energii, co wpływa na funkcjonowanie komórek nerwowych i mięśniowych.
 2. Dziedziczność: Choroba jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, co oznacza, że rodzice nosiciele jednej nieprawidłowej kopii genu są zdrowi, ale mają 25% szansy na urodzenie dziecka z zespołem Leigha, jeśli oba rodziców są nosicielami.

Objawy:

Objawy zespołu Leigha mogą różnić się w zależności od konkretnych mutacji genetycznych i obszarów mózgu, które są uszkodzone. Niektóre powszechne objawy i cechy choroby obejmują:

 • Postępujące opóźnienie rozwoju psychomotorycznego u niemowląt i małych dzieci.
 • Trudności w połykaniu i zaburzenia mowy.
 • Niedowłady i osłabienie mięśni.
 • Drgawki.
 • Zaburzenia oddychania.
 • Wzrost stężenia kwasu mlecznego we krwi (kwasica mleczanowa).
 • Zaburzenia wzroku, w tym uszkodzenie nerwu wzrokowego.

Objawy te nasilają się z czasem i prowadzą do postępującej niepełnosprawności, a w wielu przypadkach zespół Leigha prowadzi do śmierci w młodym wieku, często w ciągu kilku lat od diagnozy.

Leczenie:

Leczenie zespołu Leigha jest skomplikowane, a obecnie nie istnieje skuteczna kuracja. Terapie są zazwyczaj ukierunkowane na łagodzenie objawów i poprawę jakości życia pacjenta. Może to obejmować:

 • Leczenie objawowe, takie jak terapia fizyczna w celu poprawy siły mięśniowej i ruchu.
 • Leczenie drgawek przy pomocy leków przeciwpadaczkowych.
 • Wsparcie odżywiania, szczególnie jeśli występują trudności w połykaniu lub karmieniu.
 • Rehabilitacja mowy i terapia logopedyczna.
 • Opieka i wsparcie psychologiczne zarówno dla pacjenta, jak i rodziny.

Pomimo braku skutecznego leczenia, badania nad zespołem Leigha i związanymi z nim chorobami mitochondrialnymi trwają, a naukowcy poszukują potencjalnych terapii genowych i farmakologicznych. Rodziny dotknięte tym zespołem często potrzebują kompleksowej opieki medycznej i wsparcia, a regularna opieka lekarza specjalisty jest niezwykle istotna w zarządzaniu objawami i komplikacjami tej choroby.

Choroba genetyczna wpływająca na układ nerwowy

Zespół Leigha jest chorobą genetyczną, która wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego. Jest spowodowany defektem w kodowaniu białek mitochondrialnych, które są niezbędne do prawidłowego działania mitochondriów - małych, energetycznych "elektrowni" komórkowych. Stanowi to poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i innych narządów, które są intensywnie zależne od energii.

Objawy zespołu Leigha - jakie symptomy mogą występować

Objawy zespołu Leigha zazwyczaj pojawiają się w ciągu pierwszych kilku miesięcy życia dziecka. Często są one nieswoiste i można je łatwo pomylić z innymi schorzeniami. Wśród najczęstszych objawów należą:

 • Powolne postępy rozwojowe, takie jak trudności w poruszaniu się, mówieniu i jedzeniu
 • Problemy z oddychaniem, często prowadzące do duszności i sinicy
 • Nietypowe ruchy gałek ocznych, takie jak drżenie lub szarpanie
 • Wzmożona drażliwość, ospałość lub zmniejszona reaktywność na bodźce zewnętrzne

Zespół Leigha - prognoza i długość życia pacjentów

Prognoza pacjentów z zespołem Leigha jest zazwyczaj niepomyślna. Ze względu na postępujące uszkodzenie układu nerwowego, pacjenci zwykle doświadczają pogorszenia stanu zdrowia z upływem czasu. Średnia długość życia pacjentów z zespołem Leigha wynosi około 2-3 lata od momentu wystąpienia pierwszych objawów. Niemniej jednak, istnieją przypadki pacjentów, którzy przekraczają tę prognozę i żyją dłużej, choć często z trudnościami zdrowotnymi i niepełnosprawnością.

Dziedziczenie zespołu Leigha - jak choroba jest przekazywana

Zespół Leigha jest dziedziczony w sposób autosomalny recesywny. Oznacza to, że aby dziecko odziedziczyło tę chorobę, musi odziedziczyć wadliwy gen od obojga rodziców, którzy zazwyczaj są nosicielami choroby, ale nie wykazują objawów. Jeśli oba geny odziedziczone od rodziców są wadliwe, to dziecko rozwija zespół Leigha. W przypadku, gdy tylko jedno z rodziców jest nosicielem wadliwego genu, dziecko będzie tylko nosicielem, nie wykaże jednak objawów choroby.

Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera

Co zyskujesz zapisując się do newslettera beztabletek.pl?

 • Otrzymuj powiadomienia o aktualnych promocjach
 • Bądź na bieżąco z nowo dodawanymi kursami
 • Dowiedz się o nowych artykułach

Zespół Leigha – podostra martwicza encefalomielopatia

Zespół Leigha, znany również jako podostra martwicza encefalomielopatia (ang. Leigh syndrome), to rzadka, dziedziczona choroba neurologiczna, która wpływa na centralny układ nerwowy, zwłaszcza na móżdżek i rdzeń kręgowy. Choroba ta jest spowodowana mutacjami w genach odpowiedzialnych za funkcjonowanie mitochondriów, które są organellami komórkowymi odpowiedzialnymi za produkcję energii. Zespół Leigha jest uważany za mitochondrialną chorobę genetyczną.

Oto niektóre kluczowe cechy zespołu Leigha:

 1. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego: Choroba charakteryzuje się postępującym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, co prowadzi do różnorodnych objawów neurologicznych.
 2. Objawy neurologiczne: Choroba objawia się szeregiem objawów neurologicznych, takich jak opóźnienie rozwoju psychoruchowego, niedowłady, trudności w połykaniu, zaburzenia wzroku, drgawki, niedowład mięśni twarzy oraz zaburzenia oddychania.
 3. Postęp choroby: Zespół Leigha prowadzi do postępujących objawów i jest zazwyczaj chorobą śmiertelną. Pacjenci zwykle tracą zdolność do poruszania się i oddychania samodzielnie.
 4. Różnorodność genetyczna: Istnieje wiele różnych mutacji genetycznych, które mogą prowadzić do zespołu Leigha, co powoduje zróżnicowanie w przebiegu choroby i objawach.
 5. Pierwsze objawy: Zespół Leigha może występować już u niemowląt lub dzieci w wieku niemowlęcym, a pierwsze objawy mogą obejmować hipotonię (osłabienie mięśni), brak apetytu, wymioty i opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
 6. Diagnoza: Diagnoza zespołu Leigha opiera się na badaniach neurologicznych, badań obrazowych (np. rezonansu magnetycznego), analizie krwi i badaniach genetycznych.
 7. Leczenie: Obecnie nie ma skutecznego leczenia zespołu Leigha, a opieka polega na łagodzeniu objawów i wspieraniu pacjenta w codziennym funkcjonowaniu. Terapie objawowe mogą obejmować leczenie drgawek, terapię fizyczną i odżywianie.

Ze względu na poważny charakter choroby i jej postęp, zespół Leigha stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin. Osoby z zespołem Leigha wymagają kompleksowej opieki medycznej i wsparcia psychospołecznego. Badania nad leczeniem tej choroby nadal trwają, ale obecnie nie ma znanych sposobów na jej całkowite wyleczenie.

Jak diagnozowany jest zespół Leigha?

Diagnoza zespołu Leigha (podostra martwicza encefalomielopatia) jest procesem skomplikowanym i wymaga wielu różnych badań i ocen klinicznych. Choroba ta jest rzadka i może imitować inne zaburzenia neurologiczne, co sprawia, że diagnoza może być wyzwaniem. Oto kilka kroków i badań, które mogą być używane w procesie diagnozowania zespołu Leigha:

 1. Historia kliniczna: Lekarz zaczyna od zebrania dokładnej historii klinicznej pacjenta, w tym informacji na temat objawów, czasu ich pojawienia się i nasilenia. Ważne jest również ustalenie czy w rodzinie występowały wcześniej przypadki zespołu Leigha lub innych schorzeń mitochondrialnych.
 2. Badanie fizyczne: Lekarz przeprowadza dokładne badanie fizyczne pacjenta, skupiając się na obecności neurologicznych objawów, takich jak niedowłady, drgawki, zaburzenia oddychania czy trudności w połykaniu.
 3. Badania krwi: Badania krwi mogą obejmować ocenę stężenia kwasu mleczanowego, który może być podwyższony u pacjentów z zespołem Leigha.
 4. Badania obrazowe: Obrazy mózgu, takie jak rezonans magnetyczny (MRI) lub tomografia komputerowa (CT), mogą ujawnić charakterystyczne zmiany w strukturze mózgu, które są typowe dla zespołu Leigha. Te zmiany mogą obejmować uszkodzenie móżdżku i jąder podstawy.
 5. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego: Punkcja lędźwiowa może być przeprowadzona w celu oceny składu płynu mózgowo-rdzeniowego pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.
 6. Badania genetyczne: Diagnostyka molekularna, taka jak sekwencjonowanie DNA, jest istotna w diagnozowaniu zespołu Leigha. Mutacje w genach związanych z funkcjonowaniem mitochondriów, takie jak geny MT-ATP6 i MT-ND5, mogą być wykrywane za pomocą tych badań.
 7. Biopsja tkanki mięśniowej: W niektórych przypadkach może być przeprowadzona biopsja tkanki mięśniowej w celu oceny funkcji mitochondriów.
 8. Badania metaboliczne: Testy metaboliczne mogą pomóc w identyfikacji zaburzeń w procesach energetycznych związanych z mitochondriami.
 9. Konsultacje specjalistyczne: Pacjenci z podejrzeniem zespołu Leigha często są oceniani przez różnych specjalistów, takich jak neurolog, genetyk, i inni.

Diagnoza zespołu Leigha jest procesem wieloetapowym i wymaga współpracy wielu specjalistów. Ponieważ objawy i przebieg choroby mogą być zróżnicowane, ważne jest, aby przeprowadzać dokładne badania, aby umożliwić szybką diagnozę i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia objawowego oraz zaplanowanie opieki dla pacjenta.

Podsumowanie

Zespół Leigha jest rzadką chorobą genetyczną wpływającą na układ nerwowy. Objawy często pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i prowadzą do postępującego pogorszenia zdrowia pacjentów. Zespół Leigha jest dziedziczony w sposób autosomalny recesywny, więc rodzice nosiciele mają 25% szansy na urodzenie dziecka z tą chorobą. W przypadku wystąpienia objawów zespołu Leigha, ważne jest jak najszybsze skonsultowanie się z lekarzem specjalistą.

Wszystko o twoim zdrowiu

Jeśli zawodowo pracujesz z pacjentem lub po prostu interesujesz się własnym zdrowiem to zapraszamy do dołączenia do platformy edukacyjnej o zdrowiu Bez Tabletek.Pierwsza platforma ogólnorozwojowa z tematyki zdrowia w Polsce.

Dołącz do nas już teraz i korzystaj cały rok bez opłat!

Dołącz do nas już teraz!

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Jakie leki na ból zęba? Domowe sposoby i środki bez recepty

Jakie leki na ból zęba? Domowe sposoby i środki bez recepty

Zarówno przy słabszym, jak i silnym bólu zęba normalne funkcjonowanie może być bardzo utrudnione. W takich sytuacjach można sięgnąć po dostępne bez recepty środki o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym - zwłaszcza przy słabszym bólu. W wielu przypadkach domowe sposoby okażą się jednak niewystarczające - każda uciążliwa dolegliwość wymaga bezzwłocznej konsultacji z lekarzem. 

Jak wygląda brzuch kortyzolowy ( brzuch stresowy)?

Jak wygląda brzuch kortyzolowy ( brzuch stresowy)?

Dowiedz się, jak rozpoznać i pozbyć się brzucha kortyzolowego (stresowego) - skutku przewlekłego stresu. Sprawdź, jak sobie z tym poradzić!

Jak zmniejszyć tkankę tłuszczową - redukcja masy ciała?

Jak zmniejszyć tkankę tłuszczową - redukcja masy ciała?

Jak zmniejszyć tkankę tłuszczową? Dowiedz się, jak skutecznie zredukować tkankę tłuszczową i spalić tłuszcz podczas zdrowego odchudzania.

Jak obliczyć zapotrzebowanie na tłuszcze, białko i węglowodany?

Jak obliczyć zapotrzebowanie na tłuszcze, białko i węglowodany?

Sprawdź i oblicz swoje zapotrzebowanie na makroskładniki takie jak białko, węglowodany i tłuszcze.

Dołącz do nas!
i zyskaj dostęp do najlepszej platformy heathcare

Dbaj o to, by nieustannie zgłębiać swoją wiedzę i poszerzać kompetencje. Bądź na bieżąco ze stale zachodzącymi zmianami, nowymi sposobami leczenia oraz profilaktyki. Dołącz do nas i podnieś swoje kompetencje już teraz.

Roczna subskrypcja
95zł / rok
Zobacz co zyskasz

Odkryj holistyczne podejście do Zdrowia

 • Obszerna baza wiedzy
 • Niska roczna płatność
 • Nowe kursy każdego miesiąca